Kierownik projektu wielokrotnie na swojej drodze zawodowej staje przed koniecznością poszukiwania pracy. Wynika to ze specyfiki jego stanowiska. Jest on bowiem zatrudniany na określony czas, od rozpoczęcia do zakończenia projektu. To powoduje, że kiedy jeden projekt się kończy, on zaczyna myśleć o tym, gdzie szukać kolejnego projektu.

Co powinien wiedzieć, żeby skrócić czas pozostawiania bez zajęcia pomiędzy kolejnymi projektami?

W pierwszej kolejności kierownik projektu powinien zadbać o odpowiedni wygląd dokumentów aplikacyjnych. Doświadczony project manager na pewno nie zapomni o tym, żeby do tradycyjnego CV dołączyć profesjonalnie przygotowane portfolio projektów. Powinno być ono odpowiednio przemyślane. Najlepiej, jeśli znajdą się w nim wyłącznie najlepsze projekty, z których kierownik jest najbardziej dumny. Kluczem do sukcesu jest ich odpowiednie opisanie. Nie wystarczy ich bowiem wskazać. Najlepiej opisać dokładnie po kolei stan wyjściowy, zadania, za które odpowiedzialny był kierownik oraz efekty jego działań. W ten sposób pracodawca jest w stanie dokładnie przyjrzeć się kompetencjom kandydata.

Drugim pytaniem, na które kierownik musi znaleźć odpowiedź, jest pytanie o to, komu ma te dokumenty dostarczyć. Żeby na nie odpowiedzieć, musi zastanowić się, przy jakich projektach chciałby pracować. Kluczowym jest więc określenie interesującej go branży oraz potencjalnych organizacji, dla których chciałby pracować. Szukając odpowiedzi na te pytania, powinien wziąć pod uwagę swoje dotychczasowe doświadczenie oraz zdobyte kompetencje. Działając w ten sposób, kierownik projektu nie będzie marnował czasu na aplikację do miejsc, w których ma znacznie mniejsze szanse na zatrudnienie.