Kierownik projektu to osoba, wyróżniająca się spośród innych członków zespołu wieloma umiejętnościami, pozwalającymi jej zyskać zaufanie innych pracowników, dzięki któremu będą w stanie w pewnym zakresie podporządkować się takiej osobie oraz jej decyzjom. Nie każdy ma wrodzone umiejętności, pozwalające od razu zostać kierownikiem projektu. Można jednak szybko je zdobyć, jeśli tylko ma się do tego odpowiednie narzędzia oraz wie się, co chce się osiągnąć. Kto zatem na pewno nadaje się na kierownika projektu?

Osoba, która chce zostać kierownikiem projektu, nie musi być urodzonym przywódcą, ale im więcej zdolności typowych dla lidera będzie posiadać, tym większa szansa na to, że będzie kierować projektem w efektywny sposób. Kierownik projektu musi być bowiem pewnego rodzaju wzorem dla pozostałych członków zespołu. Musi sobie jednak zdawać sprawę z tego, że nie jest ponad teamem, ale również jest jego częścią.

Kierownik projektu to zatem osoba bardzo komunikatywna, niebojąca się brać odpowiedzialności za działania swoje oraz innych, pracowita oraz wytrwała. Musi zdawać sobie sprawę z tego, że jego rolą nie jest wydawanie rozkazów, ale ciężka praca wspólnie ze zespołem oraz gotowość do zostawania razem z innymi członkami zespołu po godzinach. Powinien umieć połączyć umiejętności planowania, motywowania oraz nadzorowania.