Kierownik projektu to osoba, na której spoczywa ogromna odpowiedzialność za realizację całego przedsięwzięcia. Co za tym idzie, odpowiada on szczególnie za działania podlegających mu osób. Musi on dbać o terminowość realizacji projektu oraz merytoryczną zgodność z jego założeniami. Jego praca jest zatem dość stresująca oraz bardzo różnorodna. Wymaga zdolności dopasowania się do zmieniających się warunków środowiska oraz szybkich reakcji w sytuacjach kryzysowych. Co jeszcze leży w gestii kierownika projektu?

Rola, którą przyjmuje kierownik projektu, w dużej mierze zależy od fazy prac. Na samym początku jego głównym zadaniem jest planowanie oraz organizacja prac. To on powinien odpowiednio rozłożyć zadania w czasie oraz rozdzielić je pomiędzy członków zespołu, uwzględniając ich kompetencje oraz możliwości. Następnie ma za zadanie koordynować wszystkie prace, dbając o to, aby zostały wykonane zgodnie z założonym planem. Wszystko musi zgadzać się zarówno pod względem finansowym, jak i merytorycznym.

Ogromnie ważnym zadaniem w pracy kierownika projektu jest również stałe motywowanie zespołu do działania. Wymaga to połączenia wielu umiejętności z zakresu komunikacji, negocjacji oraz ogólnie pracy z ludźmi. Kierownik powinien być osobą wytaczającą drogę rozwoju pracowników, motywującą do stałego wzrostu kompetencji. Z punktu widzenia projektu kierownik jest również osobą rozliczającą go.