Zarządzanie projektem – praca pełna wyzwań!

PROJECT MANAGER:
PRACA KIEROWNIKA PROJEKTU

O pracy PMa

O czym powinieneś wiedzieć, pracując na stanowisku kierownika projektów? Jak wygląda zarządzanie projektami?

CZYTAJ WIĘCEJ
O rekrutacji

Jak wygląda rekrutacja na stanowiska, związane z project managementem? Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej?

CZYTAJ WIĘCEJ
Kariera

Marzysz o pracy jako Kierownik Projektu? Masz doświadczenie w zarządzaniu projektami? Sprawdź oferty pracy dla PMa!

CZYTAJ WIĘCEJ

Ile zarabia Project Manager?

Kierownicy projektów to poszukiwani przez pracodawców specjaliści posiadający nie tylko szeroką wiedzę, ale również zdolności przywódcze. Ile zarabia się w tym zawodzie?

Z ankiet przeprowadzonych w lutym 2019 roku wynika, że mediana zarobków kierowników projektów wynosi 6250 złotych brutto miesięcznie. Zdecydowanie wyższe są pensje project managerów w sektorze IT, gdzie mediana utrzymywała się na poziomie 11 300 złotych.

Oferty pracy z branży project management

  • Globetek Sp. z o.o.

   Kierownik Projektu

   mazowieckie/ Warszawa

   Zakres obowiązków: Prowadzenie realizacji z zakresu budownictwa medycznego, Organizacja budżetu budowy, Terminowa realizacja i rozliczenie finansowe danej budowy, Koordynacja realizacji kontraktu, Zarządzanie projektem w zgodzie z...

   Aktywne od: wczoraj

   Poznaj szczegóły
  • PGE Systemy S.A.

   Specjalista ds. Wsparcia Zarządzania Projektami (PMO)

   mazowieckie/ Warszawa, ul. Sienna 39

   Zakres zadań: Wsparcie metodyczne i operacyjne Kierowników Projektów Monitorowanie rejestrów zagadnień, ryzyk oraz problemów projektowych Monitorowanie i nadzór nad poprawnością tworzonej dokumentacji projektowej Przygotowywanie raportów...

   Aktywne od: wczoraj

   Poznaj szczegóły
  • Polpharma Biologics

   State Aid Manager

   mazowieckie/ Warszawa

   Your responsibilities: Coordinate all internal activities related to state aid acquired by the Company including: Closely collaborating with internal stakeholders (Management, R&D, Finance and Purchasing teams) and external state aid advisors....

   Aktywne od: wczoraj

   Poznaj szczegóły
  • Poczta Polska S.A.

   Specjalista ds. Projektów Technicznych w Wydziale Rozwoju Technologii i Techniki Pocztowej

   mazowieckie/ Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8

   Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę Twoje zadania: analizowanie rynku techniki i technologii pocztowej - w szczególności automatycznych systemów sortujących, udział we wdrażaniu urządzeń technicznych służących mechanizacji i...

   Aktywne od: wczoraj

   Poznaj szczegóły
  • Nowy Styl

   Koordynator ds. projektów

   podkarpackie/ Jasło

   Twój zakres obowiązków: koordynacja wdrożeń produktów określanie priorytetów i harmonogramu wdrożeń produktów sygnalizowanie zagrożeń zaplanowanych terminów, proaktywne poszukiwanie rozwiązań pilnowanie budżetu wdrożeń oraz...

   Aktywne od: wczoraj

   Poznaj szczegóły
  • IT CONNECT Sp. z o.o.

   Project Manager

   mazowieckie/ Warszawa

   Organizacja pracy własnej (zarządzanie priorytetami, planowanie pracy) Organizowane i uruchomianie poszczególnych faz projektu Budowanie zespołu, identyfikowanie potrzebnych ról i kompetencji Zarządzanie kilkoma zespołami jednocześnie...

   Aktywne od: wczoraj

   Poznaj szczegóły
  ZOBACZ WSZYSTKIE OGŁOSZENIA
Wymagania pracodawców

Osoby na stanowiskach project managerów, oprócz doświadczenia, muszą dysponować szeregiem umiejętności. Wśród nich są zarówno te z obszaru kompetencji miękkich, jak i twardych. Zakres obowiązków i spektrum zadań stawianych przed kierownikami projektów są określone szeroko, zatem firmy przywiązują dużą wagę do procesu selekcji i bardzo dokładnie opisują wymagania wobec pracownika. Oto najbardziej istotne z nich.

Doświadczenie
Zebrane dotychczas doświadczenie to jeden z kilku warunków zatrudnienia. Nie stosuje się sztywnych zasad, pracodawcy jednak wymagają co najmniej dwuletniej pracy przy zarządzaniu projektami.
Metodyka pracy
Podstawowa wiedza project managera musi obejmować znajomość metodyki zarządzania i modelowania procesów biznesowych. Mile widziane są również certyfikaty poświadczające praktyczną wiedzę, np. PRINCE2 czy PMI PMP.
Wykształcenie
Pracodawcy zdecydowanie preferują kandydatów z wykształceniem wyższym. W ogłoszeniach o pracę najczęściej wymaga się ukończenia zarządzania, marketingu lub kierunku pokrewnego.
Komunikacja
Project manager sprawuje kontrolę nad szeregiem zadań realizowanych przez duże i złożone zespoły. Musi zatem być otwarty, umieć porozumiewać się z ludźmi, jasno komunikować swoje myśli i oczekiwania.

Zakres obowiązków project managera

Co wchodzi w zakres codziennych obowiązków kierownika projektu?
Czym w firmie zajmuje się pracownik na tym stanowisku?

Planowanie i kierowanie

Project manager opracowuje zakres działania i harmonogram, zgodnie z którym powinien posuwać się tok prac. Wspólnie z komitetem sterującym tworzy także budżet, dzięki czemu zapewnione jest finansowanie poszczególnych etapów.

Zarządzanie projektami

Kierownik projektu odpowiada za bieżące zarządzanie projektem i kieruje podległym sobie zespołem. Wykorzystuje do tego metodyki stosowane na całym świecie (np. PRINCE2) lub wewnętrzne regulacje, opracowane przez daną firmę.

Monitoring i raportowanie

Do zadań project managera należy również prowadzenie monitoringu oraz kontrolowanie postępu prac i weryfikacja dotychczasowych osiągnięć. Wiąże się to ze zbieraniem danych, opracowywaniem ich i raportowaniem komitetowi sterującemu.

Zarządzanie ludźmi

Projekty realizowane są przez zespoły złożone z przedstawicieli wielu zawodów. Komunikacja, przepływ informacji, rozdzielanie zadań i ustalanie osób odpowiedzialnych za dane czynności to kolejne obowiązki w pracy kierownika.

Co pracodawcy oferują project managerom?

Główne zasady, na jakich zatrudnia się kierowników projektów, są wspólne dla zdecydowanej większości ofert pracy. Oto kilka, występujących najczęściej.
01

Umowa o pracę

Jest to dominująca forma zatrudnienia oferowana kandydatom. Inne rodzaje współpracy występują rzadziej, należą do nich głównie kontrakty B2B.

zawód kierownik projektu
01

Umowa o pracę

Jest to dominująca forma zatrudnienia oferowana kandydatom. Inne rodzaje współpracy występują rzadziej, należą do nich głównie kontrakty B2B.
zawód kierownik projektu
kierownik
02

Bonusy pozapłacowe

Pakiet benefitów, w skład którego wchodzą między innymi prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie, abonamenty sportowe czy zniżki na firmowe produkty.

02

Bonusy pozapłacowe

Pakiet benefitów, w skład którego wchodzą między innymi prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie, abonamenty sportowe czy zniżki na firmowe produkty.
kierownik
03

Udogodnienia i wsparcie

Przedsiębiorcy oferują również dofinansowanie do kursów językowych, urlopów, nauki (studiów i egzaminów na uprawnienia branżowe) czy wyjazdów dla dzieci pracowników.

zarządzanie projektem
03

Udogodnienia i wsparcie

Przedsiębiorcy oferują również dofinansowanie do kursów językowych, urlopów, nauki (studiów i egzaminów na uprawnienia branżowe) czy wyjazdów dla dzieci pracowników.
zarządzanie projektem
project manager time
04

Krótszy czas pracy

Coraz częściej spotyka się stosowanie krótszego czasu pracy bez zmniejszenia wynagrodzenia. Dniami, w których nie obowiązuje kodeksowe 8 godzin, są zazwyczaj piątki.

04

Krótszy czas pracy

Coraz częściej spotyka się stosowanie krótszego czasu pracy bez zmniejszenia wynagrodzenia. Dniami, w których nie obowiązuje kodeksowe 8 godzin, są zazwyczaj piątki.
project manager time
Branża project management w liczbach
0
Około 1/3 pracowników na stanowiskach project managerów może pracować zdalnie.
0
Egzamin Project Management Professional zawiera 200 pytań. Aby go zdać, trzeba odpowiedzieć poprawnie na 106 z nich.
0
48% wszystkich zatrudnionych na stanowiskach project managerów stanowią kobiety.
0
Project Management Institute, organizator kursów PMP, wycenia możliwość podejścia do egzaminu na 555 dolarów.
0
Posiadacz certyfikatu PMP, zgodnie z ankietami zebranymi od kierowników projektów, zarabia o około 20% więcej od osoby nieposiadającej takiego dokumentu.

Zarządzenie projektami: według PRINCE2

 • Przygotowanie projektu (PP)

  Proces wdrażany jeszcze przed zapadnięciem decyzji o podjęciu prac. Ma na celu weryfikację zasadności danego projektu, ustalenie jego zakresu, wyznaczenie osób odpowiedzialnych i zaplanowanie czynności inicjujących.

 • Zarządzanie strategiczne projektem (ZSP)

  Po pomyślnej weryfikacji następuje powołanie komitetu sterującego, będącego „właścicielem” projektu. Członkowie komitetu wspólnie sprawują strategiczny nadzór nad wszystkimi cyklami życia programu i każdą fazą realizacji.

 • Inicjowanie projektu (IP)

  Proces następujący po wydaniu zgody przez komitet sterujący. Ma na celu osiągnięcie kilku celów: oszacowanie zysków, strat i ryzyka, opracowanie mechanizmu przepływu informacji i sposobu mierzenia postępów.

 • Sterowanie etapem (SE)

  Celami procesu SE są m.in. bieżąca kontrola ryzyka, weryfikowanie uzasadnienia biznesowego, koncentracja działań na produktach powstałych w czasie prac oraz zapewnienie efektywnej pacy zespołu. Na tym etapie określa się również zadania kierownictwa projektu, do których należą monitoring postępów, raportowanie czy ocena realizacji prac.

 • Zarządzanie dostarczaniem produktów (ZDP)

  ZDP postrzegane jest jako etap opracowania formalnych wytycznych dotyczących akceptowania, wykonywania i dostarczania wyników zrealizowanych zadań. Celami ZDP są: zapewnienie przepływu informacji odnośnie stanu realizacji poszczególnych zagadnień wchodzących w skład projektu czy potwierdzenie zgodności produktów z założeniami.

 • Zarządzanie końcem etapu (ZKE)

  Podstawowy cel ZKE to kontrolowane rozpoczęcie procesu zakończenia etapów projektu, przygotowanie planu zamykania poszczególnych zadań oraz dostarczenie komitetowi sterującemu wszystkich niezbędnych informacji, które potrzebne są do oceny dalszej przydatności i wykonalności projektu.

 • Zamykanie projektu (ZP)

  Najważniejszym celem tego procesu jest kontrolowane zamknięcie projektu. Wykonuje się to po uzyskaniu uprzedniej akceptacji odbiorcy produktu oraz przeprowadzeniu oceny i rewizji wyników względem przyjętych na początku założeń. Decyzję o zamknięciu podejmuje komitet sterujący.

TO POCZĄTEK TWOJEJ

KARIERY JAKO PM?

 

Znajdź ofertę pracy
w kraju lub za granicą!