Wydawać by się mogło, że sprawa jest oczywista. Wielu kierowników projektu ma bowiem jasno zdefiniowane stanowisko i nie musi się zastanawiać, czy jego działania rzeczywiście obejmują pracę nad projektem. Dzieje się tak jednak w dojrzałych projektowo firmach. W organizacjach bardziej startapowych lub tych działających od dawna w sposób procesowy często w spisie pracowników trudno szukać kogoś nazwanego kierownikiem projektu. Wielu specjalistów pełni taką funkcję, w ogóle o tym nie wiedząc.

Jak więc kierownika rozpoznać?

Kierownik projektu często nie jest tak nazwany ze względów ekonomicznych. Wiele firm woli nazwać kogoś takiego specjalistą do spraw zarządzania niż kierownikiem. Doświadczeni kierownicy zwykle bowiem oczekują znacznie wyższego wynagrodzenia. Czasem natomiast pracodawcy liczą na to, że kierownik będzie również doskonałym specjalistą. W tym modelu oczekują od jednej osoby, że będzie zarówno zarządzać projektem, jak i wykonywać zadania zmierzające do jego realizacji. To model bardzo obciążający kierownika.

Skąd w takim razie wiadomo, że kierownik nie jest już tylko specjalistą, ale zajmuje się projektem? Jeśli wśród jego obowiązków przeważa koordynowanie pracy zespołu, rozdzielanie zadań pomiędzy jego członków, nadzorowanie jakości wykonywanych działań oraz odpowiadanie za ich odpowiednie zrealizowanie przed przełożonymi oraz sponsorami projektu, prawdopodobnie już od dawna wykonuje obowiązki przypisane kierownikowi projektu.