Kierownik projektu to najważniejsza osoba w każdym projekcie. Przynajmniej on sam lubi tak o sobie myśleć. Trzeba jednak przyznać, że rzeczywiście w praktyce bardzo wiele zależy właśnie od niego. To on bowiem jest w projekcie od samego jego początku do końca. Pozostali członkowie, wsparcie oraz podwykonawcy niejednokrotnie zmieniają się w czasie trwania projektu. Zmiana kierownika jest jednak bardzo trudna i wymagająca. To powoduje, że najlepiej, jeśli od początku prowadzenia projektu podejmie się odpowiednia osoba. Odpowiedni jest natomiast ten kierownik, który potrafi mądrze zarządzać swoją pracą.

Kierownik projektu zarządza przede wszystkim projektem. Nie byłoby to jednak efektywne, gdyby nie umiał on odpowiednio zarządzać sobą w czasie. Zorganizowany kierownik to pierwszy element odpowiedniej pracy całego zespołu. Kierownik musi znać narzędzia, które pomogą mu stworzyć projekt. Ułatwiają mu one rozłożenie wszystkich zadań w czasie. Pozwalają też zadbać o optymalną kolejność zadań w projekcie. Kierownik, który opiera się o wybraną przez siebie metodologię, ma szansę lepiej realizować zadania. Musi też oczywiście uwzględnić metodykę, która funkcjonuje w firmie. Połączenie tego z wyniesionymi z poprzednich projektów doświadczeniami daje kierownikowi szansę pracować efektywnie przez cały czas trwania projektu.