Zarządzanie projektami nigdy nie ma jednego konkretnego sposobu postępowania. Praca kierownika projektu może więc wyglądać zupełnie inaczej w zależności od bardzo wielu czynników. Jednym z takich czynników jest wielkość firmy, która zdecydowała się działać projektowo. Zupełnie inne są bowiem oczekiwania oraz założenia projektowe w firmie, w której pracuje kilkunastu pracowników, a zupełnie inne w korporacji.

Jak zatem wygląda zarządzanie projektami w małej firmie?

Małe firmy mają duży potencjał, jeśli chodzi o wdrażanie zarządzania przez projekt. Dzieje się tak dlatego, że nie posiadają one rozbudowanych struktur procesowych. Pracownicy w mniejszych firmach są dużo lepiej przygotowani na zmiany, które są nieodłączną częścią pracy w projekcie. W mniejszych firmach bowiem pracownicy są bardzo multidyscyplinarni. Dba się o taki ich dobór już na etapie rekrutacji. Takie firmy bowiem nie mogą sobie pozwolić na to, żeby zatrudniać wielu pracowników. Jedna osoba musi umieć poradzić sobie z różnorodnymi działaniami. Takie osoby łatwiej jest zaangażować do pracy w projekcie, niż tych, którzy są od dawna przyzwyczajeni do rutynowego działania.

Kierownik, który podjął się prowadzenia projektu w mniejszej organizacji, ma ułatwioną sprawę w zakresie komunikacji w zespole. Projekty wymagają wypracowania pewnych określonych sposobów komunikacji, które będą zrozumiałe dla wszystkich członków zespołu. W małych firmach wchodzenie w interakcje oraz poznanie sposobu pracy kolegów jest znacznie bardziej naturalne, niż w większych organizacjach. Pracownicy powinni więc być bardziej otwarci na nowe sposoby komunikowania się.