Kierownik projektu to jedno z bardzo wymagających, ale też bardzo rozwijających stanowisk. Wraz z dużym poczuciem odpowiedzialności daje też szansę decydowania o najważniejszych aspektach projektu. Pracę kierownika utrudnia fakt, że musi on pogodzić sprzeczne interesy wielu różnych osób. To powoduje, że powinien stale rozwijać się w kierunku mediacji oraz negocjacji. Dla kogo tak naprawdę pracuje oraz dlaczego musi brać pod uwagę nie tylko interesy swojego pracodawcy?

Kierownika projektu wybiera komitet sterujący i również on go kontraktuje. To powoduje, że jest zobowiązany wobec niego i musi uwzględniać jego interesy. Nie jest to jednak jedyny interesariusz, którego zdanie musi brać pod uwagę kierownik. Niezwykle istotne jest zdanie użytkownika, który często nie jest tożsamy z kontraktującym komitetem sterującym. Może zdarzyć się, że oczekiwania tych dwóch interesariuszy będą sprzeczne, a co za tym idzie, będą wymagały pogodzenia ich względem siebie.

Kierownik projektu musi więc być w stałym kontakcie z użytkownikiem oraz komitetem sterującym, ale również z podwykonawcami. Także oni mają swoje interesy podczas realizacji projektu, a zapominanie o tym powoduje, że kierownik może mieć problem z efektywną komunikacją z nimi oraz wspólnym wypracowaniem wysokiej jakości produktów do współpracy.