Zarządzanie przez projekty to aktualnie jeden z najbardziej popularnych sposobów zarządzania. Wiele zespołów powoływanych jest właśnie na potrzeby konkretnego projektu, a po jego zakończeniu, zespół przestaje współpracować i każdy szuka nowych wyzwań. Kluczowym ogniwem projektu staje się tym samym kierownik, który ma za zadanie stworzyć, zintegrować oraz wspierać zespół w działaniu. Dobry kierownik projektu posiada określone cechy oraz umiejętności, dzięki którym staje się odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. Czym się charakteryzuje taki kierownik?

Dobry kierownik projektu to przede wszystkim osoba, która potrafi zarządzać z wykorzystaniem najnowszej wiedzy z tej dziedziny. Przez osoby spoza branży często postrzegana jest jako ktoś, kto mówi innym, co mają robić, ale w praktyce jego rola polega właściwie na czymś zupełnie innym. Musi on umieć porozumieć się z zespołem oraz wskazać mu kierunek działania, jednak nie jest to koniec jego obowiązków. Jako lider powinien zaangażować się w projekt tak samo bardzo, jak jego zespół, a nawet bardziej. Musi być on wzorem dla zespołu, osobą, za którą podążają jego członkowie, której ufają oraz której wierzą. Powinien być on również osobą, do której nikt nie obawia się przyjść w sytuacji, w której nie do końca rozumie, jak ma wykonać zadanie lub też, kiedy dochodzi do konfliktu między członkami zespołu.