Zarządzanie emocjami to w dzisiejszych czasach jedna z ważniejszych umiejętności. Przydaje się ona niemalże w każdym obszarze życia prywatnego oraz zawodowego. Wysoka świadomość emocjonalna jest szczególnie istotna w przypadku osób, które pracują na stanowiskach zarządzających, tak jak chociażby kierownik projektu. Pozwala ona uniknąć wielu stresów oraz zwiększyć efektywność wykonywanej pracy. Dlaczego tak naprawdę kierownik powinien mieć dobrze rozwiniętą inteligencję emocjonalną?

Zarządzanie emocjami wiąże się ściśle z inteligencją emocjonalną, czyli kompetencjami pozwalającymi lepiej funkcjonować w relacjach z innymi ludźmi. Kierownik projektu właściwie przez cały czas musi porozumiewać się z innymi. Efekty jego pracy w dużej mierze zależą od umiejętności zarządzania komunikacją z podwładnymi oraz przełożonymi. Aby móc wynegocjować ważne dla projektu środki, czy też wpłynąć na zakończenie sporu pomiędzy członkami zespołu musi on zadbać o to, aby dobrze rozumieć innych ludzi oraz wiedzieć, że często nie działają oni racjonalnie, a właśnie kierują się emocjami.

Czy zarządzanie emocjami to coś, z czym kierownik projektu powinien się urodzić? Oczywiście nie. Jest to bowiem umiejętność jak każda inna, którą można kształtować oraz rozwijać. Pomocne będą w tym na pewno szkolenia oraz zapoznanie się z podstawową wiedzą z zakresu psychologii.