Praca jako kierownik projektu daje dużo satysfakcji, poczucia wolności oraz pozwala mieć ogromny wpływ na ostateczny wygląd całej działalności. Aby jednak rzeczywiście cieszyć się z osiągnięć, trzeba wiedzieć, co należy robić, aby pracować sprawnie oraz efektywnie. Co zatem koniecznie musi wiedzieć dobry kierownik projektu?

Pierwsza rzecz, którą powinien doskonale opanować każdy kierownik projektu, to umiejętność podejmowania decyzji. Kierownik nie może bać się stanowczo oraz ostatecznie wyrażać swojego zdania. Oczywiście nie chodzi o to, żeby zupełnie nie uwzględniać zdania członków zespołu. Wręcz przeciwnie, kluczowe jest takie zarządzanie zespołem, które pozwala każdemu wypowiedzieć się i wnieść wartość w dyskusję. Ostateczna decyzja należy jednak do kierownika projektu i nie może on mieć żadnych obaw przed wzięciem na siebie odpowiedzialności za nią.

Dobry kierownik projektu musi też wiedzieć wszystko na temat komunikacji. Jego praca bowiem jest ściśle związana z kontaktami z innymi. Z jednej strony musi umieć delegować zadania zespołowi, a to wymaga zdolności wsłuchiwania się w jego potrzeby, szukania rozwiązań konfliktów oraz czasem konieczności twardego stawiania granic. Z drugiej strony musi również komunikować się z przełożonymi oraz klientami w taki sposób, aby pogodzić sprzeczne oczekiwania wszystkich stron.