Kompetencje miękkie to coś, czego nie może zabraknąć żadnemu kierownikowi projektu. W procesie kształcenia project menadżerów bardzo mocno stawia się na tego typu kompetencje. To właśnie ich najczęściej brakuje inżynierom, którzy dostali awans na stanowisko kierownicze.

Czemu są one takie ważne oraz które z nich zdecydowanie można uznać za najważniejsze?

Najbardziej podstawową umiejętnością kierownika projektu jest komunikowanie się. Komunikuje się on bowiem zarówno ze swoim zespołem, jak i przełożonymi. Ma bezpośredni kontakt z podwykonawcami oraz klientem. Każda z tych interakcji wymaga przemyślanego sposobu działania. Dzięki odpowiedniej komunikacji można z powodzeniem uniknąć wielu konfliktów oraz błędów w projekcie spowodowanych niedopowiedzeniami lub wzajemnym niezrozumieniem. Wraz z komunikacją powinny iść również umiejętności negocjacji, które są kluczowe, aby asertywnie bronić swojej wizji projektu oraz przekonać do niej mniej zdecydowanych.

Kolejna kompetencja, którą powinien mieć każdy kierownik projektu to umiejętność przewodzenia innym. Bez rozwiniętych umiejętności przywódczych nie będzie łatwo mu zachęcać pracowników do działania. Trudno mu będzie również zachować dyscyplinę w pracy, jeśli nie będzie budził wśród pracowników szacunku oraz stwarzał wrażenia bardzo kompetentnej do działania osoby.