Kierownik projektu w swojej pracy powinien przywyknąć do kryzysów. Dla niedoświadczonego kierownika pojawienie się kryzysu może brzmieć bardzo groźnie. W praktyce jednak okazuje się, że kryzysy są stałą częścią zarządzania każdym projektem. Kierownik powinien więc wyposażyć się w wiedzę, jak należy sobie z kryzysami radzić. Tylko w ten sposób będzie w stanie je skutecznie przewidzieć, a co za tym idzie, skutecznie im przeciwdziałać.

Czego musi być więc świadomy początkujący kierownik projektu?

Kierownik projektu musi zdawać sobie sprawę, że już na etapie planowania musi uwzględnić ryzyko, jakie idzie za realizacją projektu. Aby móc to rzeczywiście zrealizować, powinien odpowiedzieć sobie, jakie sytuacje kryzysowe mogą pojawić się w projekcie. Takie oszacowanie wymaga posiadania doświadczenia w branży oraz wysłuchania ekspertów oraz członków zespołu z odpowiednim doświadczeniem. Do ryzyk, które uda mu się zidentyfikować, będzie w stanie opracować plan awaryjny. Taki plan będzie od razu wdrożony, jeśli nie uda się ryzyk uniknąć.

Oczywiście pojawią się też sytuacje kryzysowe, których nie będzie się dało przewidzieć. W takich sytuacjach kierownik projektu nie może panikować. Musi realnie zastanowić się nad tym, co może zrobić, żeby aktywnie wdrożyć plan naprawczy. Tylko dzięki temu uda mu się skutecznie doprowadzić projekt do końca z sukcesem.