Kierownik projektu ma niezwykle ważne zadanie, polegające ogólnie mówiąc na koordynacji całego przedsięwzięcia. Jego praca jest bardzo odpowiedzialna, przez co niekiedy bardzo stresująca oraz wymagająca połączenia umiejętności z bardzo wielu dziedzin. Różnorodność zadań wiąże się z tym, że kierownik projektu napotyka również wiele różnorodnych problemów w swojej pracy. Jakie to problemy?

Kierownik projektu musi przede wszystkim mierzyć się z konfliktami pojawiającymi się pośród członków zespołu. Zbyt późne reagowanie na różnorodne problemy może wpływać negatywnie na realizację całego projektu. Rolą kierownika jest bowiem takie zarządzanie zespołem, które pozwala wyłapać ewentualne zagrożenia płynące ze strony członków zespołu. Mogą to być nadmierne ambicje jednej osoby, która nie działa na korzyść grupy, a stara się wybić na tle innych lub osobiste konflikty pomiędzy członkami.

Kierownik projektu może napotkać jednak również problemy związane ściśle z merytorycznym aspektem projektu. Jeżeli postawi zbyt ambitne zadania przed członkami zespołu, którym nie będą w stanie podołać, może okazać się, że cały projektu upadanie. Kluczowe jest zatem takie dobranie teamu, w którym znajdą się osoby, będące w stanie zrealizować zamierzenia projektu. Sam kierownik również powinien mieć co najmniej podstawową wiedzę nie tylko z zakresu zarządzania zespołem, ale także z zakresu przedmiotowego projektu, którym zarządza.