Realizacja projektów wymaga odpowiedniej wiedzy od wszystkich członków zajmującego się nim zespołu. Jednakże z pewnością szczególną i bardzo ważną rolę pełni kierownik projektu. On koordynuje wszystkie działania, przydziela zadania poszczególnym pracownikom, jak również odpowiada za całościową realizację konkretnego projektu.

Aby pełnić zadanie kierownika projektu, niezbędna jest przede wszystkim odpowiednia wiedza. Mowa tutaj w pierwszej kolejności o znajomości metod realizacji projektów, które przynoszą najlepsze efekty, jak również umiejętności ich zastosowania w danej chwili. Zwłaszcza w sytuacji, gdy warunki realizacji projektu ulegną zmianie, to właśnie kierownik projektu podejmuje decyzje dotyczące dalszych działań.

Na kierownika projektu najlepiej nadają się osoby z odpowiednim wykształceniem, ale też dużą dawką wiedzy. Mowa tutaj nie tylko o wiedzy z zakresu realizacji projektów, ale również o wiedzy z zakresu psychologii, która pomaga bardzo skutecznie kierować całym zespołem i rozwiązywać powstające problemy. Wiele osób, które piastuje takie właśnie stanowiska, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest doskonalenie wiedzy. Dlatego regularnie uczestniczą w szkoleniach, które mają im pomóc w nabyciu nowych wiadomości, a także aktualizacji już posiadanych.