Dobry kierownik projektu ma za zadanie odpowiednio motywować do pracy. Rzeczywistość pokazuje jednak, że pracownicy narzekają na szefa. Zarzucają mu między innymi to, że zamiast zachęcać, zniechęca ich do działania. Rzadko kiedy jednak pracownicy otwarcie mówią o tym, co im tak naprawdę przeszkadza. Dobrze więc, jeśli kierownik umie wyłapać, które z jego zachowań wpływają na pracowników negatywnie.

Błędy popełniane przez kierowników

Bardzo częstym problemem w pracy kierownika projektu jest nadmierne kontrolowanie pracowników. Najbardziej narzekają na to pracownicy korporacji, w których ustandaryzowane procesy szczególnie dają pole do nadużyć ze strony kierownika. Oczywiście intencje są słuszne. Kierownik chce bowiem zwiększyć efektywność pracy zespołu, wyeliminować błędy, zmarnowany czas oraz inne czynniki wpływające negatywnie na projekt. W praktyce jednak często za mocno wkracza w sposób pracy pracownika. Tym samym, zamiast poprawić swoją efektywność, pracownik irytuje się nadmierną kontrolą.

Co można zatem zrobić, żeby wyeliminować ten problem ze sposobu, w jaki zarządza się zespołem? Przede wszystkim trzeba zwiększyć swoje zaufanie do zespołu. Kierownik projektu musi wierzyć, że osoby zatrudnione w projekcie są w stanie dobrze poradzić sobie ze zleconymi obowiązkami. Powinien również wystrzegać się nadmiernego wytykania błędów oraz zbyt ścisłego doprecyzowywania sposobu wykonania zadań.