Kierownik projektu to osoba, która ma za zadanie poprowadzić projekt od jego zaprojektowania do oddania klientowi. Operuje on przede wszystkim na dokumentacji. Dobrze prowadzona dokumentacja daje bowiem możliwość łatwiejszego zarządzania projektem. Każda osoba, która będzie miała do niej dostęp, będzie w stanie zorientować się, na jakim etapie jest projekt oraz jak się on ma do pierwotnych założeń.

Jak powinna być więc prowadzona dokumentacja projektu?

Kierownik projektu przede wszystkim musi zdawać sobie sprawę z tego, jak ważna jest odpowiednio prowadzona dokumentacja. Świadomość tego spowoduje, że będzie on zwracał większą uwagę na jej jakość już od samego początku prowadzenia projektu. Może się wydawać, że współczesna dokumentacja jest już mniej ważna, ze względu na to, że większość danych utrzymywanych jest w chmurze. Nic bardziej mylnego. Sposób przechowywania dokumentacji nie ma tu bowiem nic do rzeczy. Bez względu na jej formę, musi być ona prowadzona poprawnie.

Jak więc w praktyce powinna wyglądać dokumentacja projektu? Musi ona z jednej strony odpowiadać standardom określonym w wybranej metodyce. Z kolei z drugiej być zgodna ze standardami, które są obecne w danej firmie. Z pewnością dokumentacja taka musi być przejrzysta i zrozumiała dla osób, które będą chciały wysnuć z niej jakieś wnioski.